Duomenų apsauga ir privatumas

Duomenų saugumas

UAB „Viena sąskaita” yra registruota asmens duomenų valdytoja ir tvarko paslauga besinaudojančiųjų asmenų duomenis bei užtikrina tų duomenų saugumą vadovaujantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais.