Europos Sąjungos parama

Intelektas LT+UAB „Viena sąskaita“ pagal priemonę „Intelektas LT+“ gavo finansinę paramą iš Europos Sąjungos projektui „ELEKTRONINIO ATSISKAITYMO SISTEMOS MTTP INFRASTRUKTŪRA“ (Projekto nr. VP2-1.3-ŪM-03-K-01-037). Projekto įgyvendinimui skirta 242.000 litų iš kurių 141.100 litus skiria Europos Sąjunga. Projekto metu buvo įsigyta įranga, kurią panaudojant buvo kuriama elektroninio atsiskaitymo sistema.


E-verslas LTUAB „Viena sąskaita“ pagal priemonę „E-verslas LT“ buvo skirta Europos Sąjungos finansinė parama projektui „E-verslo sprendinys komunalinių mokesčių surinkimo procesui optimizuoti“ (Projekto nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-01-185). Projekto įgyvendinimui buvo numatyta skirti 545.057 litų iš kurių 272.000 litus skiria Europos Sąjunga. Projekte numatyta įdiegti e-verslo sprendinį įsigyjant naujausią programinę ir kompiuterinę įrangą. Planuojama projekto pabaiga 2010 m. rugpjūčio 2 dieną.


Intelektas LTUAB „Viena sąskaita“ pagal priemonę „Intelektas LT“ buvo skirta Europos Sąjungos finansinė parama projektui „ELEKTRONINIO ATSISKAITYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS“ (Projekto nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-01-039). Projekto įgyvendinimui skirta daugiau nei 1.5 mln. litų iš kurių 814.593 litus skiria Europos Sąjunga. Projektas skirtas sukurti efektyvesnę elektroninio atsiskaitymo infrastruktūrą atsiskaitant už komunalines paslaugas. Planuojama projekto pabaiga 2010 m. gruodžio 31 dieną.