Konsultantas neprisijungęs

Klauskite!

Nesidrovėkite klausti ar prašyti pagalbos – padėsime kiek galėdami! Esame pasiekiami darbo dienomis nuo 8:00 iki 18:00.

Konsultantas prisijungęs

„Mano Alytus“ taisyklės

Taisyklės galioja nuo 2022-09-02

Asmens duomenų tvarkymas, teikiant „Mano Alytus“ sąskaitas.

Teikdami Alytaus miesto gyventojams bendras apjungtas komunalinių paslaugų tiekėjų sąskaitas viename voke arba vienoje paskyroje, t. y. „Mano Alytus“ sąskaitas, mes (UAB „Viena sąskaita“) veikiame kaip komunalinių paslaugų tiekėjų UAB „Alytaus šilumos tinklai“, UAB „Dzūkijos vandenys“, UAB „Alytaus rajono atliekų tvarkymo centras“ duomenų tvarkytojas.

Šiuo tikslu, mes iš komunalinių paslaugų tiekėjų gausime ir tvarkysime jūsų asmens duomenis. Todėl, siekiant užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą ir tinkamai informuoti apie mūsų teikiamas paslaugas, pranešame, kad tiek mes, kaip ir komunalinių paslaugų teikėjai, tvarkydami Jūsų asmens duomenis vadovaujamės Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR) ir taikome reikiamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo bei nuo netyčinio asmens duomenų praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Kontaktinių ir kitų duomenų atnaujinimas ir atstovų duomenų pateikimas „Mano Alytus“ paslaugų teikėjams.

Siekiant įgyvendinti BDAR 5 str. 1 d. (d) p. įtvirtintą tikslumo principą bei siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis su duomenų subjektais arba/ir siekiant tinkamai vykdyti jiems, kaip viešiesiems komunalinių paslaugų teikėjams, taikomas prievoles, įtvirtintas teisės aktuose. „Mano Alytus“ paslaugų teikėjai Vienos Sąskaitos paskyroje gali paprašyti Jūsų pateikti atnaujintus kontaktinius duomenis, t. y. vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, mokėtojo kodą (už kurį atsiskaitoma atitinkamoje įmonėje), objekto, už kurį atsiskaitoma atitinkamoje įmonėje, adresą), informaciją apie tai, ar esate atitinkamos komunalinių paslaugų įmonės klientas, ar kliento įgaliotas (tretysis) asmuo, mokantis už atitinkamas paslaugas.

Jei nesate sudarę sutarties su „Mano Alytus“ paslaugų teikėjais (pvz. esate kito asmens, kuris yra sudaręs sutartį su „Mano Alytus“ paslaugų teikėju įgaliotas asmuo ar trečiasis asmuo, mokantis už atitinkamas paslaugas), savo duomenis savanoriškai duodami sutikimą galite perduoti aukščiau nurodytais tikslais užpildę kontaktų atnaujinimo formą. Jūsų duomenys šiuo atveju būtų surenkami ir vėliau tvarkomi, remiantis BDAR 6 str. 1 d. a) punktu, t. y. gavus Jūsų sutikimą. Bet kuriuo metu Vienos Sąskaitos paskyroje lengvai galėsite pakeisti paskyros nustatymus dėl kontaktinių duomenų perdavimo (pvz. jei mokėjote už šį būstą kaip faktinis paslaugų naudotojas, bet nesate sudarę sutarties, pasikeitus aplinkybėms, savo sutikimą galėsite atšaukti ir duomenys nebebus perduodami).

Jei esate sudarę paslaugų teikimo sutartį (-is) su „Mano Alytus“ paslaugų teikėju (-ais), Jūsų duomenys paslaugų teikėjams perduodami su Jumis sudarytos sutarties vykdymo tikslais. Jūsų duomenys tvarkomi, remiantis BDAR 6 str. 1 d. b) punktu. Jei paslaugų teikimo sutartį su „Mano Alytus“ įmonėmis nutraukėte ir nebenorite, kad Jūsų duomenys būtų toliau teikiami „Mano Alytus“ įmonėms, galite pakeisti nustatymus Vienos Sąskaitos paskyroje.

Kur galėčiau rasti daugiau informacijos apie tai?

Daugiau informacijos apie „Mano Alytus“ sąskaitas ir Jūsų asmens duomenų tvarkymą, turimas teises ir jų įgyvendinimą, galite rasti komunalinių paslaugų teikėjų privatumo politikose („Alytaus šilumos tinklai“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės; „Dzūkijos vandenys“ privatumo politika; „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro“ privatumo politika)