Konsultantas neprisijungęs

Klauskite!

Nesidrovėkite klausti ar prašyti pagalbos – padėsime kiek galėdami! Esame pasiekiami darbo dienomis nuo 8:00 iki 18:00.

Konsultantas prisijungęs

„Mano Kaunas“ taisyklės

Taisyklės galioja nuo 2021-02-02

Asmens duomenų tvarkymas, teikiant „Mano Kaunas“ sąskaitas.

Teikdami Kauno miesto ir Kauno rajono gyventojams bendras apjungtas komunalinių paslaugų tiekėjų sąskaitas viename voke arba vienoje paskyroje, t. y. „Mano Kaunas“ sąskaitas, mes (UAB „Viena sąskaita“) veikiame kaip komunalinių paslaugų tiekėjų (AB „Kauno energija“, UAB „Kauno vandenys“, UAB „Kauno Švara“, UAB „Kauno butų ūkis“, UAB „Kauno miesto paslaugų centras“) bei jų atstovo komunalinių paslaugų centro „Mano Kaunas“ duomenų tvarkytojas, pagal laimėtą Kauno miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo konkursą.

Šiuo tikslu, mes iš komunalinių paslaugų tiekėjų gausime ir tvarkysime jūsų asmens duomenis. Todėl, siekiant užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą ir tinkamai informuoti apie mūsų teikiamas paslaugas, pranešame, kad tiek mes, tiek ir centras „Mano Kaunas“, kaip ir komunalinių paslaugų teikėjai, kuriems atstovauja šis klientų aptarnavimo centras, tvarkydami Jūsų asmens duomenis vadovaujamės Reglamentu ir taikome reikiamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo bei nuo netyčinio asmens duomenų praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

Kontaktinių ir kitų duomenų atnaujinimas ir atstovų duomenų pateikimas „Mano Kaunas“ paslaugų teikėjams.

Siekiant įgyvendinti BDAR 5 str. 1 d. (d) p. įtvirtintą tikslumo principą bei siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis su duomenų subjektais arba/ir siekiant tinkamai vykdyti jiems, kaip viešiesiems komunalinių paslaugų teikėjams, taikomas prievoles, įtvirtintas teisės aktuose. „Mano Kaunas“ paslaugų teikėjai Vienos Sąskaitos paskyroje gali paprašyti Jūsų pateikti atnaujintus kontaktinius duomenis, t. y. vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, mokėtojo kodą (už kurį atsiskaitoma atitinkamoje įmonėje), objekto, už kurį atsiskaitoma atitinkamoje įmonėje, adresą), informaciją apie tai, ar esate atitinkamos komunalinių paslaugų įmonės klientas, ar kliento įgaliotas (tretysis) asmuo, mokantis už atitinkamas paslaugas.

Jei nesate sudarę sutarties su „Mano Kaunas“ paslaugų teikėjais (pvz. esate kito asmens, kuris yra sudaręs sutartį su „Mano Kaunas paslaugų teikėju“ įgaliotas asmuo ar trečiasis asmuo, mokantis už atitinkamas paslaugas), savo duomenis savanoriškai duodami sutikimą galite perduoti aukščiau nurodytais tikslais užpildę kontaktų atnaujinimo formą. Jūsų duomenys šiuo atveju būtų surenkami ir vėliau tvarkomi, remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a) punktu, t. y. gavus Jūsų sutikimą. Bet kuriuo metu Vienos Sąskaitos paskyroje lengvai galėsite pakeisti paskyros nustatymus dėl kontaktinių duomenų perdavimo (pvz. jei mokėjote už šį būstą kaip faktinis paslaugų naudotojas, bet nesate sudarę sutarties, pasikeitus aplinkybėms, savo sutikimą galėsite atšaukti ir duomenys nebebus perduodami).

Jei esate sudarę paslaugų teikimo sutartį (-is) su „Mano Kaunas“ paslaugų teikėju (-ais), Jūsų duomenys paslaugų teikėjams perduodami su Jumis sudarytos sutarties vykdymo tikslais. Jūsų duomenys tvarkomi, remiantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. b) punktu. Jei paslaugų teikimo sutartį su „Mano Kaunas“ įmonėmis nutraukėte ir nebenorite, kad Jūsų duomenys būtų toliau teikiami „Mano Kaunas“ įmonėms, galite pakeisti nustatymus Vienos Sąskaitos paskyroje.

Kur galėčiau rasti daugiau informacijos apie tai?

Daugiau informacijos apie „Mano Kaunas“ sąskaitas ir Jūsų asmens duomenų tvarkymą, turimas teises ir jų įgyvendinimą, galite rasti „Mano Kaunas“ svetainėje (http://mano.kaunas.lt/) ir (ar) komunalinių paslaugų teikėjų privatumo politikose („Kauno energija“ privatumo politika; „Kauno švara“ privatumo politika; „Kauno vandenys“ privatumo politika; „Kauno butų ūkis“ privatumo politika), klientų aptarnavimo centre „Mano Kaunas“ ar paskambinę telefonu 8 800 20 000.

Aktuali redakcija nuo 2019-06-01