Konsultantas neprisijungęs

Klauskite!

Nesidrovėkite klausti ar prašyti pagalbos – padėsime kiek galėdami! Esame pasiekiami darbo dienomis nuo 8:00 iki 18:00.

Konsultantas prisijungęs

Ar žinai?

Būsto šildymo išlaidų kompensacijos – kas ir kaip jas gali gauti?

2022-10-07

Vėstant orams daugelį ima neraminti šildymo sezonas, kuris, teigiama, bus brangesnis nei pernai. Būtent todėl itin svarbu žinoti apie savo namų ūkio galimybes gauti kompensacijas už išlaidas šildymui, kurios teikiamos ne tik sunkiai besiverčiantiems, bet ir vidutines pajamas gaunantiems gyventojams. Šildymo išlaidos kompensuojamos nepriklausomai nuo to, kokiu kuru yra šildomasi. Dalinamės svarbiausia informacija apie kompensacijas už išlaidas šildymui.

Kas yra kompensuojama?

Kompensacijos apskaičiuojamos vertinant būsto plotą, ar jis atitinka tam tikrus numatytus normatyvus, ir šeimos ar vieno asmens pajamas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, jog „gyventojams už normatyvinį būsto plotą kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp šeimos arba vieno gyvenančio asmens pajamų ir 2 VRP dydžių (294 Eur) kiekvienam šeimos nariui arba 3 VRP dydžių (441 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui“. Bet kad būtų lengviau įsitikinti ar jūs galite gauti kompensaciją, mes dalinamės pavyzdžiais su konkrečiais skaičiavimais.

Gera žinia, kad kitaip nei ankstesniais metais, šildymo išlaidų kompensacijos besikreipiantiems gyventojams bus skiriamos iš karto visam šildymo sezonui, jeigu dėl jų kreiptasi likus 1 mėnesiui iki šildymo sezono pradžios arba šildymo sezono metu.

Vadinasi, nuo šiol pakanka vieno prašymo, kad sunkiau besiverčiantys ar net vidutines pajamas uždirbantys šalies gyventojai visą šaltąjį laikotarpį galėtų gauti kompensacijas. Tai galioja prašymams, pateiktiems po šių metų rugsėjo 1 d.

Kas ir kokio dydžio kompensacijas gali gauti?

Kaip jau minėjome, kompensacijas dydis priklauso nuo normatyvinio būsto ploto ir gaunamų pajamų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ragina visus gyventojus nesivadovauti stereotipais ir pasitikrinti, ar jiems kompensacija priklauso. Tai padaryti galima apsilankius svetainėje www.spis.lt .

Pateikiame kelis pavyzdžius, kokias pajamas gaunantys asmenys gali sulaukti šildymo išlaidų kompensacijų:

  • Vidutinę 513 Eur (su būtinuoju stažu) senatvės pensiją gaunantis senjoras, gyvenantis vienas būste, kurio plotas atitinka normatyvinį būsto plotą 50 kv. m., pagal savo pajamas už būsto šildymą turėtų mokėti ne daugiau kaip 7,2 Eur. Visos kitos šildymo išlaidos, viršijančios šią sumą, jam būtų kompensuojamos 100 proc.
  • Keturių asmenų šeima (2 tėvai ir 2 vaikai), uždirbanti 1099 Eur į rankas (2 minimalius atlyginimus), gyvenanti būste, kurio normatyvinis plotas yra iki 70 kv. m., pagal savo pajamas už būsto šildymą nemokėtų visai. Šildymo išlaidas šiai šeimai 100 proc. kompensuotų valstybė.
  • Keturių asmenų šeima (2 tėvai ir 2 vaikai), gaunanti 2174,8 Eur į rankas (2 vidutiniai šalies atlyginimai), gyvenanti būste, kurio normatyvinis plotas yra iki 70 kv. m., pagal savo pajamas už būsto šildymą mokėtų ne daugiau kaip 45,51 Eur, likusią sumą kompensuotų valstybė.

Kaip sužinoti, ar man priklauso kompensacija už šildymą?

Kaip jau minėjome, paprasčiausias būdas sužinoti, ar jums priklausomo kompensacija dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens – apsilankyti svetainėje www.spis.lt. Suvedus prašomus duomenis ši skaičiuoklė pateiks informacijos, ar jums šildymo išlaidų kompensacija priklauso ir koks jos preliminarus dydis. Sužinoti taip pat galima kreipiantis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti kompensaciją?

Įprastai, kreipiantis dėl kompensacijos, žmonės turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą piniginei socialinei paramai gauti ir pažymą apie gaunamas pajamas gautas už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi, jei ši informacija nėra gaunama iš valstybės registrų, žinybinių registrų ir kt.

Kokius dokumentus reikia pateikti, jei šildoma kitomis energijos rūšimis?

Kai būstas šildomas kitomis energijos rūšimis (pvz., elektra), gyventojai papildomai turi pateikti informaciją apie kuro deginimo įrenginį (t. y. dokumentą, nurodantį šilumos katilo tipą / modelį, jo naudingumo koeficientą), duomenis apie suvartotą elektros energiją (kiekį, elektros tarifus). Svarbu žinoti, kad visais atvejais būsto šildymo būdas turi būti registruotas Registrų centre.

Kaip gauti kompensaciją už įsigytą kietąjį kurą?

Gyventojai, kurie kreipiasi būsto šildymo išlaidų kompensacijų už įsigytą kietąjį kurą, pvz., malkas, neprivalo pateikti dokumentų (sąskaitų-faktūrų), įrodančių kuro įsigijimo išlaidas. Atskirais atvejais savivaldybės, siekdamos išvengti galimo piktnaudžiavimo teikiama parama, gali paprašyti pateikti pirkimo dokumentus, pavyzdžiui, kai asmenys nuosavybės teise turi mišką ir būstui šildyti naudoja savo turimą medieną ir malkų neperka, t. y. išlaidų nepatiria. Informacija pateikta remiantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetine svetaine .